M.B.P. Prešov, s.r.o.
  • IČO: 31 723 004
  • IČ DPH: SK2020520755
  • OR SR Prešov, Odd. Sro, vl. č. 2855/P
  • Bankové spojenie
    • Slovenská sporiteľňa a.s.,
    • SK24 0900 0000 0005 0088 9432

Havarijná služba

+421 (0)51 77 10 676

mbp@mbp.sk

Ekonomika / 8 00 – 15 00

+421 (0)51 77 10 676

ekonomika@mbp.sk

Technik správy domov

+421 (0)915 926 104

technici@mbp.sk

Poruchy výťahov

+421 (0)905 915 781

+421 (0)905 794 405

+421 (0)51 77 10 660