Kontakty

 • 27 Jarková, Prešov
 • mbp@mbp.sk
 • +421 (0)51 77 10
 • +421 (0)905 794 403
 • IČO: 31 723 004
 • IČ DPH: SK2020520755
 • OR SR Prešov, Odd. Sro, vl. č. 2855/P
 • Bankové spojenie
  • Slovenská sporiteľňa a.s.,
  • SK24 0900 0000 0005 0088 9432

Havarijná služba

+421 (0)51 77 10 676

mbp@mbp.sk

Ekonomika / 8 00 – 15 00

+421 (0)51 77 10 676

ekonomika@mbp.sk

Technik správy domov

+421 (0)915 926 104

technici@mbp.sk

Poruchy výťahov

+421 (0)905 915 781

+421 (0)905 794 405

+421 (0)51 77 10 660